Veľké Kosihy

Pôvodne románsky jednoloďový kostol sv. Jána Nepomuckého (uvádza sa aj patrocínium sv. Antona Paduánskeho), datovaný niekedy až do 11. storočia, stál v bývalej osade Arcibiskupský Lél, ktorá sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1075. Prvá písomná zmienka o chráme je z roku 1332.

Počas tureckých vojen spustol a začiatkom 18. storočia schátralú stavbu prestavali na súkromnú kaplnku. V roku 1787 pristavali sakristiu a zväčšili presbytérium. V roku 1864 stavbu obnovili a pristavali západnú vežu. Posledná oprava sa uskutočnila v roku 1950, v nasledujúcich desaťročiach začal kostol postupne chátrať, až ho v roku 1993 (uvádza sa aj rok 1992) zbúrali. Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a pristavanou sakristiou.

Po roku 2000 vznikla v obci aktivita za znovu postavenie kostola na dolnom konci cintorína s využitím zozbieraného pôvodného stavebného materiálu. Nová stavba je jednoloďová s predstavanou vežou a svätyňou v tvare polkruhovej apsidy, odkazujúcou zrejme na románsky pôvod svojho predchodcu. Nejde však o kópiu pôvodného kostolíka.

Zdroje
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
- www.velkekosihy.sk

esteban