Výročné ceny PaM za rok 2024 - zasielanie nominácií

Do 15. apríla 2024 je možné zasielať redakcii časopisu Pamiatky a múzeá nominácie na udelenie výročných cien za rok 2024. Podmienkou je, aby išlo o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2023.

Už tradičné ceny za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa budú udeľovať v nasledovných kategóriách:
1. Objav/nález/akvizícia
2. Expozícia/výstava
3. Publikácia/periodická tlač
4. Obnova/adaptácia
5. Reštaurovanie
6. Podujatie
7. Audiovizía/multimédiá

Nominácie je možné zaslať prostredníctvom on-line formulára na stránke Slovenského národného múzea. 

esteban 
21. 1. 2024

Rubrika: Aktuality