Veži najstaršieho kostola v Bratislave sa vrátila gotická podoba

Minulý mesiac boli dokončené hlavné práce na pôvodne románskej veži Kostola sv. Mikuláša v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. Obnova je súčasťou "komplexnej rekonštrukcie a modernizácie" stavby, ktorá zahŕňa aj reštaurovanie omietok a architektonických prvkov.

Veža, jej helmica a západná stena lode dostali novú fasádu, rekonštruované boli aj dvojité gotické okná s kružbou v hornej časti veže, pričom ako vzor poslúžilo jediné zachované okno na severnej strane. Nahradili tak moderné pseudogotické kružby z betónu. Spodná časť fasád bude dokončená v budúcom roku.

Práce realizuje spoločnosť Restau.Art s.r.o. od júna 2023 aj vďaka podpore z dotačného programu Ministerstva kultúry SR (450 000 eur) a spoluúčasti vlastníka - rímskokatolíckej farnosti (takmer 152 000 eur). Obnova zahŕňajúca nové fasády chrámu i reštaurovanie okien a portálov by mala byť ukončená do konca budúceho roku. 

esteban
21. 12. 2023

Za pomoc ďakujeme reštaurátorovi Mgr. art. Michalovi Pleidelovi.

Rubrika: Aktuality