Nová poštová známka s "Jurkom"

Veľkomoravská rotunda v Nitrianskej Blatnici sa dočkala vlastnej poštovej známky. Pôjde o spoločné vydanie s Arménskom pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Vydaná bude 28. februára 2023 s nominálnou hodnotou 1 euro.

Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Peter Augustovič, ktorý si ako predlohu vzal podobu rotundy s neomietnutým murivom pred obnovou fasád v roku 2016. Veľkosť známky je 40 x 30 mm. 

Arménsku sakrálnu architektúru 9. storočia reprezentuje v rámci spoločného vydania Kláštor Tatev s Kostolom sv. Petra a Pavla, ktorý postavili medzi rokmi 895 - 906. Kláštorný komplex je od roku 1995 zaradený na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zdroj: 
- https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2023-spolocne-vydanie-s-arm...
https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2023-spolocne-vydanie-s-arm...

esteban
21. 2. 2023

Rubrika: Aktuality