Odborná konferencia o Gotickej ceste 25. - 26. augusta 2022

Jubilejný piaty ročník odbornej konferencie zameranej primárne na pamiatky Gotickej cesty sa bude konať opäť v Rožňave v dňoch 25. a 26. augusta 2022.

Aktuálny ročník bude mať prvýkrát medzinárodný rozmer, keď príspevky z oblasti stredovekej sakrálnej architektúry budú prezentovať odborníci aj z Maďarska, Poľska a Česka. Vďaka tomu budú pamiatky na Gotickej ceste lepšie zasadené do stredoeurópskeho regiónu.

Konferencia sa bude konať v priestoroch historickej rožňavskej radnice na Námestí baníkov a príspevky poľských a maďarských prednášajúcich budú v aglickom jazyku s tlmočením.  

V sobotu 27. augusta nadviaže na konferenciu exkurzia po kostoloch Štítnického okruhu s odborným výkladom.

Program konferencie

esteban
24. 8. 2022

Rubrika: Aktuality