Fresky v kostolíkoch Gemera a Malohontu sa stali Európskym dedičstvom

Dvanásť kostolíkov so stredovekými freskami v Gemeri a Malohonte získalo značku Európske dedičstvo. Maľby v chrámoch v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a v Plešivci tak získali ďalšie významné uznanie na medzinárodnej úrovni.

Značku Európskej dedičstvo (European heritage label) vytvorila Európska únia a udeľuje ju lokalitám, ktoré sa významných spôsobom zapísali do európskych dejín a predstavujú európske hodnoty. 

Ide o prvú lokalitu zo Slovenska, ktorá túto značku získala. V minulosti boli podané štyri nominácie - predrománske kostolíky v Kopčanoch a Kostoľanoch pod Tribečom, Nádvorie hradu Červený Kameň, Mohyla gen. Štefánika na Bradle a jeho rodný dom v Košariskách a napokon Kremnická mincovňa.

Zámer zaslať nomináciu nástenných malieb vo vybraných kostolíkoch bol prezentovaný v Rožňave v auguste 2020, keď memorandum s týmto cieľom podpísali predsedovia oboch samosprávnych krajov Rastislav Trnka a Ján Lunter, predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a zároveň primátor mesta Rožňava Michal Domik, predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš a zástupkyne jednej z nominovaných lokalít Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Rimavskom Brezove Janka Miháliková a Eva Pačmárová. Samotná nominácia bola zaslaná minulý rok.

Viac informácií: http://www.pamiatky.sk/sk/page/stredoveke-nasten...

Zdroj: https://www.facebook.com/gotickacesta/ 

esteban
28. 4. 2022

 

Rubrika: Aktuality