Nová kniha približuje osobnosť Istvána Gróha a odkrývanie stredovekých fresiek nielen v Gemeri

István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. Tak znie plný názov ďalšej knižnej novinky OZ Georgius Bubek, ktorej autorom je historik umenia Peter Buday z Katedry dejín výtvarného umenia FF UK v Bratislave.

Kniha na viac ako 150 stranách približuje dielo významného maďarského pamiatkara a reštaurátora Istvána Gróha (1867 – 1936), ktorý koncom 19. a začiatkom 20. storočia odkryl viaceré významné nástenné maľby v stredovekých chrámoch vtedajšieho Uhorska, vrátane Koceľoviec, Ochtinej, Štítnika, Rimavskej Bane či Šivetíc.

Veľký význam pre odborníkov majú jeho dokumentačné kópie odkrytých fresiek, ktoré patria dodnes medzi základné pramene umeleckohistorického výskumu. Knižná novinka z pera P. Budaya prináša veľkú časť z nich v rozsiahlejj obrazovej prílohe. 

Tvorbu a vydanie publikácie v náklade 400 ks podporilo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom. Záujemci o knihu sa môžu obrátiť mailom na vydavateľa - georgiusbubek@gmail.com. Cena je 12 eur (plus poštovné).

esteban
24. 2. 2022

Rubrika: Aktuality