K výskumu gotického kostola v Rimavskej Seči

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rimavskej Seči bol postavený v gotickom slohu a spomína sa už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Samotná obec sa v písomných prameňoch objavuje už od roku 1245.

Donátormi výstavby bol významný stredoveký rod Séči (Széchy), ktorí mali v obci aj sídelný hrad. Hrad obsadili bratríci a v roku 1460 bol po vyhnaní bratríkov zničený. Rodový kostol bol pôvodne pravdepodobne zasvätený svätému Martinovi.

V 16. storočí k nemu pristavali zo severnej strany vežu, v neskoršom období klasicisticky upravenú. V roku 1560 prešiel do rúk protestantov (reformovanej kresťanskej cirkvi). Kostol bol obohnaný kamenným múrom, z ktorého sa zachovalo už len niekoľko úsekov.

Ide o orientovanú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom typickým pre obdobie ranej gotiky. Svätyňa je zaklenutá krížovou klenbou s jednoduchými kamennými rebrami. Gotické kamenné ostenia zaslepených okien na východnej a južnej stene presbytéria sú prezentované od 50. rokov 20. storočia.

Styk kríženia klenby je kryté kruhovým svorníkom. V rámci prebiehajúceho výskumu bola na jeho povrchu potvrdená primárna polychrómia s motívom čierno – bieleho tzv. „kvetu života“. Na severnej stene presbytéria bol v sonde odkrytý neskorogotický kamenný portál a nika z primárnej fázy výstavby. Na južnej stene bola taktiež objavená nika s kamenným ostením.

Reštaurátorský výskum nástenných malieb, historických omietok a muriva realizujú reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek. Ide o prvý krok pamiatkovej obnovy objektu a pokračovanie technickej stabilizácie objektu. 

Zdroje:
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12264
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.

Za pomoc, informácie a fotky ďakujeme Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

6. 3. 2022

Rubrika: Aktuality