Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2022

Ak vám nie je ľahostajný osud (nielen) stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch a za istých okolností aj troch percent z dane.

Ako pomôcku prinášame zoznam občianskych združení, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych stavieb. OZ sú v zozname zoradené len orientačne podľa veku pamiatky či pamiatok, o ktoré sa starajú.

Ak sme na nejakú organizáciu zabudli, dajte nám, prosím, vedieť na mailovú adresu apsidask@gmail.com.

- OZ Rotunda Jurko
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o veľkomoravskú rotundu v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica. Viac informácií na http://rotundajurko.sk/zdruzenie/oznamy/detail/?id=83.

- Slovacia incognita
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova pôvodne románskeho kostola v Klátovej Novej Vsi - Sádku. Viac informácií na http://www.incognita.eu/dane.php.

- OZ Spoločnosť Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združenie, ktorého cieľom je aj obnova románskeho Kostola sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8042.

- OZ svätého Jána Krstiteľa Jelka
Občianske združenie, ktorého cieľom je okrem iného aj obnova pôvodne románskeho kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Jelke. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26052.

- OZ Gotická cesta
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ ochranu a obnovu stredovekých pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy. Viac informácií na http://gotickacesta.sk/podporte-nas-svojimi-2-z-dane-za-rok-2021/.

Občianske združenie Záchrana cirkevných pamiatok v Modre
Občianske združenie, ktoré sa venuje obnove gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre a starostlivosti oň. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=14958. 

- Združenie Baziliky sv. Kríža
Občianske združenie pri Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Viac na informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3843. 

- OZ Kláštorisko
Občianske združenie venujúce sa revitalizácii ruiny zaniknutého gotického kláštora kartuziánov v NP Slovenský raj. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=21247.

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktoré podporuje obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na https://porubakostol.webnode.sk/oz-sv-mikulas/. 

- OZ Obnova Slovenskej Zeme
Občianske združenie, ktoré okrem iného podporuje záchranu zrúcaniny gotického kostolíka v Stránskom. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18078.

- Kostolisko OZ
Občianske združenie, ktoré sa venuje prezentovaniu lokality zaniknutých stredovekých kostolov v obci Dolné Strháre, ako aj obnove tamojšej Kaplnky sv. Anny. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25722.

- OZ Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola zo 16. storočia v Pobedime. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=166.

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane ruín františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na www.katarinka.sk/projekt-katarinka/2-percenta-z-dane/.

- Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka
Občianske združenie, ktorého cieľom je záchrana Kostola ECAV z konca 17. storočia v obci Brdárka. Viac informácií na https://brdarskykostol.webnode.sk/kontakt/.

Združenie pre ochranu a obnovu kostola v obci Pavlová
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola z roku 1810 v Pavlovej. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=29968.

esteban

Rubrika: Aktuality