Veličná

Až do 14. storočia siaha pôvod Kostola sv. Michala vo Veličnej, ktorého stredovekú podobu však zakryla rozsiahla prestavba koncom 17. storočia.

Obec sa pod názvom Magna Villa - Veľká Ves spomína už v roku 1272. Vznikla na starej obchodnej ceste vedúcej Oravou do Poľska a v 14. storočí už bola mestečkom a správnym centrom celej Oravy. Farnosť tu mala vzniknúť v roku 1351.

Kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi postavili ako gotickú jednoloďovú stavbu v priebehu 14. storočia. V nasledujúcom storočí bol rozšírený na trojlodie. K roku 1559 je doložené patrocínium sv. Štefana, kráľa.

Zrejme okolo roku 1657 prešiel renesančnou prestavbou, pričom z tohto obdobia pochádza aj mohutná predstavaná veža na západnej strane.

Osudným pre stredoveký chrám sa stal rok 1683, kedy bola Veličná vypálená vojskami poľsko-litovského panovníka Jána Sobieskeho, ktoré tiahlo k Viedni. Ohňu podľahol aj kostol a tiež župný archív.

Z ruín gotického objektu bol koncom 17. storočia novopostavený súčasný chrám s pozmeneným pôdorysom. Ten má dnes podobu trojloďovej stavby s polygonálnym presbytériom, mohutnou západnou vežou a severnou sakristiou. K lodi je pristavaná kaplnka a predsieň pred južným vstupom.

Kostol je obohnaný kamenným ohradným múrom, ktorý postavili v 17. storočí. Status národnej kultúrnej pamiatky má chrám od roku 1963, ohradný múr od roku 2014.

GPS: 49.205911723, 19.243304729

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U65, resp. 5L89).
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=7524
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=22989
https://www.velicna.sk/historia-obce.html
https://www.dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-sv-michala

esteban
26. 1. 2022