Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022

Milí návštevníci stránky Apsida.sk,

ďakujeme za vašu priazeň a pomoc, ako aj za  fotografie, príspevky a obohacujúce diskusie v našej skupine na Facebooku. Veríme, že v podobnom duchu sa bude niesť aj ten budúci rok 2022.

Zvlášť by sme sa chceli poďakovať všetkým našim podporovateľom, ktorí prispeli na chod našej stránky. Veľmi si vážime, že jej obsah považujete za hodný aj takejto formy priamej podpory.
 
Zostávajte v zdraví
 
Redakcia Apsida.sk
(aninka, alexie a esteban)
 
Foto: Koceľovce
 
Rubrika: Aktuality