Odkrytú rotundu v Kostoľanoch nad Hornádom datujú do 13. storočia

Predbežne do 13. storočia datujú archeológovia vznik nedávno odkrytej románskej rotundy v obci Kostoľany nad Hornádom. 

Toto datovanie sa opiera o nález strieborného štítkového prsteňa s neuzavretými koncami v jednom z hrobov pri rotunde, ktoré rešpektujú jej pôdorys. 

Ide o istý posun v určení doby vzniku románskej stavby, keďže v prvých správach po odkrytí rotundy v máji minulého roku sa spomínala druhá polovica 12. storočia ako pravdepodobné obdobie, kedy už stála.

Odkrytie rotundy v dominantnej polohe pri dnešnom Kostole sv. Štefana prvomučeníka predstavuje významný objav, keďže v regiónoch Abova, Zemplína a Šariša boli dosiaľ známe románske stavby tohto typu len v Košiciach-Krásnej (v areáli kláštora) a v MichalovciachStredoveký (románsky) pôvod by okrem toho mohla ešte rotunda na cintoríne v obci Kurima.

Zdroj:
- Šimčík, P.: Výskum pozostatkov románskej rotundy priniesol niekoľko zaujímavých nálezov. In: Kosceľanka, obecné noviny, december 2020, roč. XVI., č. 1. Dostupné v elektronickej podobe na https://www.kostolany.sk/modules/file_storage/download.php?file=18157915....

esteban
15. 10. 2021

Rubrika: Aktuality