Michalovce

V roku 1951 odkryl Jaroslav Vizdal, v tej dobe ešte stredoškolský profesor, na nádvorí dnešného Zemplínskeho múzea v Michalovciach zvyšky ranostredovekej rotundy.

Išlo o centrálu s podkovovitou apsidou, pričom vnútorný priemer lode bol 7,3 metra, hĺbka apsidy 2,87 metra a hrúbka muriva 95 cm. Podobnosť pôdorysu s veľkomoravskými rotundami viedla niektorých odborníkov k datovaniu objektu do 9. storočia, revízny výskum v rokoch 1977-78 to však nepotvrdil.

V súčasnosti sa tak vznik rotundy kladie do obdobia druhej polovice 11. storočia, keď sa tento región stal definitívne súčasťou Uhorského kráľovstva. Je možné, že bola zasvätená sv. Michalovi, podľa ktorého dostali Michalovce svoje meno.

V interiéri rotundy sa našiel záhadný kameň s nápisom v cyrilike "Tu odpočíva knieža Presian, narodený 996, zomrelý 1061". Nie je jasné, či ide priamo o náhrobný kameň a ani to, v akom vzťahu je k rotunde, keďže sa našiel v sekundárnej polohe. Taktiež sa odborníci nezhodujú ani na čítaní uvedeného nápisu. Knieža Presian mal pochádzať z Bulharska.

Pri odkrytých základoch stavby je umiestnený model rotundy. Areál je prístupný v čase otváracích hodín múzea, rotunda je však dobre viditeľná aj z chodníka.

V roku 2012 vývrat stromu v areáli múzea odkryl časti muriva, len pár desiatok metrov od rotundy. Nie je však (zatiaľ) jasné, z akého obdobia pochádza.

GPS: 48.75762459, 21.925363541

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.

esteban