V Spišskom Štvrtku chystajú rozsiahlu obnovu gotickej kaplnky

Odvlhčenie, riešenie statických porúch, položenie novej podlahy i reštaurovanie omietok, malieb a kamenných článkov, To všetko sa v nasledujúcich mesiacoch chystá v gotickej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie pri Kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku.

Tamojšia rímskokatolícka farnosť vyhlásila tento mesiac verejné obstarávanie komplexnú obnovu kaplnky z polovoce 15. storočia, ktorá patrí medzi najkrajšie príklady gotického slohu.

Celková predpokladaná hodnota projektu je 623 852,38 eura bez DPH, pričom trvanie je určené na dobu 20 mesiacov. Záujemci môžu predkladať svoje ponuky do 29. septembra 2021.

S prípravami na pamiatkovú obnovu kaplnky sa začalo ešte v roku 2010, pričom farnosť už k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie.

Predbežný rozpočet stavebných a reštaurátorských prác na prvú fázu, obnovu dolnej kaplnky, sa vyšplhal na 830 000 eur. Z dotačného podprogramu MK SR Obnovme si svoj dom 1.5 - Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy získala tento rok farnosť dotáciu vo výške 490 000 eur. 

Zdroje:
- https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/518594?page=8&limit=20&s...
https://www.farnostspisskystvrtok.sk/post/vyrocna-sprava
https://ds.culture.gov.sk/Default.aspx#04889f33-0296-48f5-aabd-fe6642bea...

esteban
19. 9. 2021

Rubrika: Aktuality