Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2021

Ak vám nie je ľahostajný osud (nielen) stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch a za istých okolností aj troch percent z dane.

Ako pomôcku prinášame zoznam občianskych združení, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych stavieb. OZ sú v zozname zoradené len orientačne podľa veku pamiatky či pamiatok.

Ak sme na nejakú organizáciu zabudli, dajte nám, prosím, vedieť na apsidask@gmail.com.

- OZ Rotunda Jurko
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o veľkomoravskú rotundu v Nitrianskej Blatnici. Viac informácií na http://rotundajurko.sk/zdruzenie/oznamy/detail/?id=83.

- OZ Spoločnosť Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združenie, ktorého cieľom je aj obnova románskeho kostolíka sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na https://www.stvrtoknaostrove.sk/spolocenske-organizacie/spolocnost-stvrt....

- OZ svätého Jána Krstiteľa Jelka
Občianske združenie, ktorého cieľom je okrem iného aj obnova pôvodne románskeho kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Jelke. Viac informácií na https://rkjelka.sk/sk/szemelyi-jovedelemado-2-a/.

- OZ pre opravu kostola v Kameňanoch
Občianske združenie podporujúce obnovu románsko-gotického kostola ECAV v obci Kameňany. Viac informácií na https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df525...

- OZ Gotická cesta
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ ochranu a obnovu stredovekých pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy. Viac informácií na http://gotickacesta.sk/podporte-nas-svojimi-2-z-dane-za-rok-2020/?fbclid....

- OZ Kláštorisko
Občianske združenie venujúce sa revitalizácii ruiny zaniknutého gotického kláštora kartuziánov v NP Slovenský raj. Viac informácií na https://www.klastorisko.eu/n/dakujeme_za_2_percenta.

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktoré podporuje obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df4457829454e4d2c2d6.

- OZ Obnova Slovenskej Zeme
Občianske združenie, ktoré okrem iného podporuje záchranu zrúcaniny gotického kostolíka v Stránskom. Viac informácií na https://drive.google.com/file/d/18qSf-jUMMi-TUqauO7D7876hWC8WSuG8/view?f....

- Kostolisko OZ
Občianske združenie, ktoré sa venuje prezentovaniu lokality zaniknutých rstredovekých kostolov v obci Dolné Strháre, ako aj obnove tamojšej Kaplnky sv. Anny. Viac informácií na https://kostoliskooz.webnode.sk/.

- OZ Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola zo 16. storočia v Pobedime. Viac informácií na https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3457829454e4d2abff.

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane ruín františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na https://www.katarinka.sk/projekt-katarinka/2-percenta-z-dane/.

esteban

Rubrika: Aktuality