Kalvínsky kostolík v Pederi je o vyše sto rokov starší, než sa predpokladalo

Už do polovice 12. storočia datoval archeologický výskum vznik kalvínskeho kostola v obci Peder. Ten bol doteraz len všeobecne radený do druhej polovice 13. storočia.

Výskum sa realizoval ešte v roku 2017 a viedol ho Peter Tajkov z Fakulty umení TU v Košiciach. Počas neho boli odkryté zvyšky muriva pôvodnej svätyne a zistený rozsah lode z prvej stavebnej etapy. Tá bola datovaná nálezom staršieho náhrobného kameňa v základoch a mince Bela II. (1131 – 1141).

Kostolík v Pederi tak postavili podľa všetkého na mieste staršieho cintorína a išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu so zrejme mierne pretiahnutou polkruhovo ukončenou svätyňou. Stavebným materiálom boli opracované tufové kvádre.

V druhej polovici 13. storočia prešiel chrám veľkou, ešte neskororománskou prestavbou. Apsidu a východnú stenu lode zbúrali, aby mohli loď predĺžiť východným smerom. Nové (súčasné) presbytérium už má kvadratický pôdorys a v exteriéri rovnakú šírku ako loď.

Kostolík v Pederi sa tak zaradil medzi najstaršie sakrálnej stavby v širokom regióne i v rámci celého Abova, vrátane jeho maďarskej časti. Do 12. storočia je u nás v tomto regióne doteraz datovaná iba románska fáza kostola vo Svinici. Najbližšou stavbou radenou aspoň približne do tak raného obdobia je pôvodne kláštorný kostol v Lipovníku z prelomu 12. a 13. storočia.

Kostolík v súčasnosti prechádza rozsiahlou obnovou financovanou maďarskou Nadáciou Lászlóa Telekiho, ktorej súčasťou je i ďalší výskum. V roku 2019 bola zrealizovaná výmena nevyhovujúcej strešnej krytiny.

Zdroj:
- Tajkov, P.: Počiatky sakrálnej architektúry na hornom Potisí vo svetle nových výskumov. In: Baxa, P. (zost.): Východ Západu. Zborník zo seminára Východ Západu v rámci Výstavy Dedičstvo Karola Veľkého v Košiciach 3.– 4. októbra 2017 (v tlači).
- http://www.telekialapitvany.hu/a-romer-terv-felujitasai-peder-felvidek/

esteban

Za pomoc ďakujeme archeológovi P. Tajkovovi.
 

Rubrika: Aktuality