Slavec

Dejiny kalvínskeho kostolíka v obci Slavec siahajú až do 14. storočia, novšie úpravy však stredovekú podobu do veľkej miery zmazali. Nie je ale vylúčené, že pod novšou fasádou a omietkami stále čakajú zaujímavé prekvapenia.

Obec Slavec sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1329. Kostolík postavili niekedy v 14., prípadne 15. storočí, pričom podľa niektorých prameňov mohlo ísť o kaplnku spadajúcu pod neďaleký kláštor pavlínov v Gombaseku (dnes časť obce Slavec).

Nie je jasné, ako gotická stavba pôvodne vyzerala, keďže sa tu ešte nerealizoval podrobnejší výskum. Do stredoveku sa zvyčajne datuje kvadratické presbytérium súčasného chrámu. Nie je vylúčené, že k tomuto presbytériu sa pripájala pozdĺžna loď a kostolík tak mal podobu stavby typickej pre tento región (napr. Lúčka, Henckovce, Betliar). Pôvodne šlo o bezvežovú stavbu, pri ktorej stála drevená zvonica. 

Už v stredoveku bol areál kostola obohnaný kamenným múrom, ktorý je datovaný do 15. storočia. Reformácia sa dotkla aj Slavca a kostolík sa v roku 1552 stal kalvínskym.
 
Na začiatku 17. storočia je Slavec doložený ako fília cirkevného zboru v Brzotíne. Podľa súpisu farností a kňazov z rokov 1725 - 1729 bol už Slavec samostatných cirkevným zborom s fíliou vo Vidovej.

V roku 1801 sa realizovala prestavba objektu, kedy došlo k jeho rozšíreniu (podľa niektorých prameňov prístavbe lode), pričom k lodi bola pristavaná zo západnej strany aj murovaná veža. V priebehu 19. storočia dostal chrám nové drevené lavice, maľovaný kazetový strop a tribúnu.

Za národnú kultúrnu pamiatku bol kostolík vyhlásený v roku 1975. V roku 2018 sa začalo s obnovou kostola, konkrétne s opravou zastrešenia veže. 

GPS: 48.586758587, 20.467786789

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
http://gotickacesta.sk/kostol-v-slavci/
www.slavec.sk/obec-1/kulturne-pamiatky/slavec-28sk.html
www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20108
Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

esteban 
6. 10. 2021