Konferencia o výskumoch na Gotickej ceste úspešná aj napriek pandémii

Po dvoch rokoch sa v Rožňave opäť stretli odborníci i fanúšikovia stredovekej architetúry na vedeckej konferencii s názvom Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Jej v poradí už štvrtý ročník sa za sprísnených hygienických podmienok konal vo štvrtok 27. augusta 2020 vo Veľkej sále Radnice mesta Rožňava na Námestí baníkov. Na odborné podujatie organizované OZ Gotická cesta aj s podporou Ministerstvo kultúry SR si našlo cestu približne 150 účastníkov.

Odborná i laická verejnosť sa mohla dozvedieť viac o nedávnom archeologickom výskume v kalvínskom kostole v Žipe, výsledkoch výskumov románskeho kostola v Rakovnici a gotického kostola v Lendaku, reštaurátorskom výskume v Lipovníku, ale aj zaujímavé zistenia z výsumu krovov v kostoloch v Dubovci a Štítniku

Súčasťou podujatia bola nasledujúci deň aj exkurzia po vybraných stredovekých kostolíkoch revúckeho okruhu v piatok 28. augusta. Dva autobusy a množstvo áut so záujemcami o Gotickú cestu postupne navštívili chrámy v Šiveticiach, Kameňanoch, Rákoši a Chyžnom. Spestrením exkurzie bolo pohostenie v Rákoši a zastávka pri baníckej kolkárni v Železníku.

Súčasne s konferenciu došlo na rožňavskej radnici aj k podpisu memoranda v súvislosti so zámerom získať pre vybraných 12 kostolíkov so zachovanou freskovou výzdobou v Gemeri a Malohonte značku Európske dedičstvo. Túto značku vytvorila Európska únia a udeľuje ju lokalitám, ktoré sa významných spôsobom zapísali do európskych dejín a predstavujú európske hodnoty.

Nominované sú stredoveké nástenné maľby v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach v rámci Košického VÚC a fresky v Šiveticiach, Kameňanoch, Rákoši, Chyžnom, Kraskove, Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove a Kyjaticiach v rámci banskobystrického VÚC.

Memorandum podpísali predsedovia oboch samosprávnych krajov Rastislav Trnka a Ján Lunter, predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a zároveň primátor mesta Rožňava Michal Domik, predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš a zástupkyne jednej z nominovaných lokalít Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Rimavskom Brezove Janka Miháliková a Eva Pačmárová.

Projekt by mal byť predložený na schválenie v marci 2021. V súčasti značku Európske dedičstvo nesie v súčasnosti 48 lokalít ale i dokumentov, medzi inými napríklad aj český hrad Kynžvart, Hudobná akadémia F. Liszta v Budapešti či ústava Poľska z roku 1791.

Na Slovensku dosiaľ táto značka udelená nebola, doteraz boli podané štyri nominácie - predrománske kostolíky v Kopčanoch a Kostoľanoch pod Tribečom, Nádvorie hradu Červený Kameň, Mohyla gen. Štefánika na Bradle a jeho rodný dom v Košariskách a napokon Kremnická mincovňa.

esteban
 

Rubrika: Aktuality