Výročné ceny PaM za rok 2019 - zasielanie nominácií

Až do 30. apríla 2020 je predĺžený termín na zasielanie nominácií na udelenie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019. Podmienkou je, aby išlo o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2019.

Už tradičné ceny za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa budú udeľovať v nasledovných kategóriách:
- objav/nález,
- akvizícia,
- expozícia,
- výstava,
- publikácia,
- menšia publikácia, drobná tlač, periodiká,
- obnova, adaptácia,
- reštaurovanie,
- akcia, podujatie, dlhodobé projekty a
- audiovizuálne diela a multimédiá

Bližšie informácie, spolu s podrobnými požiadavkami na nomináciu, tlačivom a adresou redakcie časopisu nájdete na stránke Pamiatkového úradu SR.

esteban

Rubrika: Aktuality