Keď som videl tento kostolík, vedel som, že potrebuje pomoc

Rozhovor s evanjelickým kaplánom Tiborom Molnárom, jedným z aktivistov iniciatívy Zachráňme Rybník

Kostolík v Rybníku stojí v dosť odľahlom regióne. Kedy a ako ste ho pre seba "objavili"? Čím na Vás najviac zapôsobil?
- Gotický kostol v Rybníku sa nachádza v Gemeri. Je to možno pre mnohých nepoznaný kraj. A o to viac na druhej strane lákavý pre tých, ktorí radi spoznávajú niečo nové, nepoznané. Ja som ho objavil vďaka stránke www.evanjelik.sk, kde kamarát uverejnil fotky z tohto kostola. Hneď ma zaujali. To bolo ešte v septembri 2006. Zapôsobil na mňa svojou históriou, ktorá z neho dýcha. Svojim miestom, vzácnymi krásnymi maľbami. Hneď som si uvedomil, že tento  kostolík potrebuje pomoc. Rozmýšľali sme s priateľmi ako, kedy.  

Kedy sa zrodila myšlienka pomôcť kostolíku?
- Myšlienka sa zrodila na spomenutej stránke, kde vyše roka prebiehala diskusia. V januári 2008 admin stránky vyzval všetkých diskutujúcich k činom. Tí, ktorí sme to mysleli vážne, sme začali postupne riešiť potrebné veci. Informovali sme evanjelický cirkevný zbor Ratková – Rybník. Išli sme na pamiatkový úrad do Lučenca, kde sa potešili nášmu záujmu a aj aktivite zorganizovať tábor. Naše plány sa stali nakoniec skutočnosťou v lete tohto roku.

Prvá brigáda sa uskutočnila v auguste, máte už nejaké ďalšie plány?
- Hoci sme za niekoľko dní vykonali značný kus práce, považujeme to len za začiatok. Chceme naďalej pokračovať v tejto aktivite. Na budúci rok (2009 - pozn. red.) v lete by sme chceli zorganizovať ďalší tábor. Pre tých, ktorí by mali záujem, možno aj nejaký výlet na jar.

Ako kňaz vnímate kostoly predsa len trocha inak než bežní veriaci. Mali ste možnosť v Rybníckom kostole slúžiť služby Božie?
- Ako každému kňazovi je mi veľmi ľúto, keď vidím prázdny, nevyužívaný, neudržiavaný kostol. Jeho účel nie je naplnený. Má slúžiť pre ľudí na ohlasovanie Božieho Slova a prisluhovanie sviatostí. Toto sa v tomto chráme nekonalo desaťročia. Som preto rád, že sme mohli záver nášho dobrovoľníckeho tábora ukončiť Službami Božími s Večerou Pánovou, ktorých sa zúčastnila aj p. starostka Láczová a tiež administrátorka Cirkevného zboru Ratková – Rybník Mgr. Adriana Hrivnáková. Tí mladší boli vo vyčistenom kostole prvýkrát, tí starší si zaspomínali na časy spred niekoľkých desaťročí.

Ako môžu návštevníci Apsidy.sk prispieť k záchrane Rybníckého kostolíka?
- Potešíme sa každému záujmu. Som vďačný aj vašej stránke, ktorá poskytla priestor na propagáciu kostola v Rybníku. Možno je dôležitá myšlienka pre niekoho, že aj evanjelikom záleží na ich najstaršej histórií. Samozrejme na takýto projekt sú potrebné peniaze. Bez nich je takýto projekt nemožný. Budeme radi, ak by sa dalo pomôcť aj v tejto oblasti. Keď budú financie, potom budeme môcť dať priestor viacerým dobrovoľníkom na ďalšom tábore. Verím, že Pán Boh sa bude naďalej priznávať i k tomuto dielu.
Dovolím si ešte z tohto miesta poďakovať spoluorganizátorovi Ondrejovi Majlingovi, ako i všetkým, ktorí akoukoľvek formou, či už finančnou alebo svojou prácou, pomohli kostolu v Rybníku. A samozrejme Pánu Bohu, že nám umožnil uskutočniť prvý týždeň v Rybníku.Na záver mi dovoľte všetkým čitateľom vašej stránky popriať Bohom naplnené Vianočné sviatky a Ním požehnaný celý rok 2009.

esteban

Ďalšie články o kostolíku v Rybníku: profil kostola

Rubrika: Aktuality