Stručne: objav fresiek v Malej Mači

Súbor stredovekých nástenných malieb na juhozápadnom Slovensku sa rozrástol o čerstvý objav. Ešte na jeseň roku 2014 boli sondami odkryté maľby vo svätyni románskeho kostolíka v Malej Mači neďaleko Galanty.

Maľby boli objavené počas reštaurátorského výskumu v hornej časti východnej steny svätyne a sčasti aj na jej valenej klenbe. Výskum realizovali P. Hrachovský a T. Molnár od septembra do decembra 2014.

V strede steny na nachádza postava ukrižovaného Ježiša Krista, pri ktorom sa zrejme nachádzajú Panna Mária a sv. Ján. Po stranách tohto výjavu sú odkryté postavy biskupov.

Ďalšie odkrývanie a reštaurovanie malieb závisí od získania potrebných finančných prostriedkov. Kvôli ich nedostatku je však už niekoľko rokov nedokončená obnova južnej fasády lode a svätyne.

Zdroj: http://www.terrahirujsag.sk/hirek/a-kismacsedi-t...

esteban 

Rubrika: Aktuality