Horné Trhovište

Už len polkruhová apsida sa zachovala z pôvodne románskeho Kostola sv. Bartolomeja stojaceho v dominantnej polohe na kopci nad obcou Horné Trhovište. Súčasnú podobu získal po barokovej prestavbe v rokoch 1742 - 1744. 

Románska stavba datovaná do prvej tretiny 13. storočia mala zrejme podobu neveľkého jednolodia s východnou polkruhovou apsidou. Je pravdepodobné, že bola bezvežová, keďže podobne boli riešené kostolíky v blízkych Orešanoch a Dolnom Trhovišti. Farnosť v obci sa spomína v roku 1332, samotný kostol s patrocíniom v roku 1343.

Pri spomínanej barokovej prestavbe mala byť zbúraná celá loď aj s víťazným oblúkom. Nahradila ju väčšia loď s mohutnou západnou vežou a severnou sakristiou.

Z románskeho kostolíka tak dnes stojí už len polkruhová apsida zaklenutá konchou. Na východnej strane je zamurované pôvodné kruhové okno. Vzhľadom na šírku lode nie je vylúčené, že sa sčasti mohlo zachovať aj nadväzujúce murivo románskej lode.

Okolo apsidy kostolíka sú nevhodne vysadené ihličnany, ktoré ju úplne zakrývajú.

GPS: 48.467063429, 17.870941758

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4009).
- www.obechornetrhoviste.sk

esteban