Kvačany

Patrocínium: sv. Kataríny Alexandrijskej

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v obci v ohradenom areáli v mierne vyvýšenej polohe

Historický región: Liptov

Stručný popis: ranogotický kostolík s obdĺžnikovou loďou, kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, južnou vežou a západnou murovanou predsieňou

História
Kostolík postavili v obci na miernej vyvýšenine niekedy na začiatku 14. storočia ako typickú stavbu tohto obdobia - jednolodie s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou, ktoré sú zaklenuté krížovými rebrovými klenbami.
Ako staviteľ sa uvádza komes Heinczmann zo Sásovej, pričom k výstavbe malo dôjsť medzi rokmi 1319 a 1326. Najstaršia písomná zmienka o farárovi a kostole v Kvačanoch je však až z roku 1531.
Okolo polovice 15. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami už v zľudovelom štýle, ktoré sa sčasti zachovali a sú prezentované dodnes.
V 16. storočí bola zaklenutá loď a z južnej strany, typicky pre región Liptova, pristavali k lodi nižšiu vežu. Barokové úpravy sa realizovali v roku 1716.
Nástenné maľby boli opätovne odkryté pri oprave v roku 1951. V roku 1963 bol kostol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Zaujímavosti
- Kostolík v ohradenom areáli prístupnom dvoma vstupmi predstavuje aj vďaka svojej vyvýšenej polohe dodnes peknú dominantu obce.
- Stavba sa zachovala z veľkej časti v pôvodnej dispozícii, ktorú len doplnili neskoršie prístavby (veža, predsieň).
- V presbytériu a sakristii sa zachovali krížové rebrové klenby, pričom tá v presbytérium má už aj menší svorník.
- Na východnej stene presbytéria i sakristie sa nachádzajú úzke a vysoké ranogotické okná.
- Pôvodné gotické portály sa zachovali na južnej strane lode a na severnej strane svätyne (vstup do sakristie). Portál vo svätyni je osadený gotickými dverami z 15. storočia.
- Vo svätyni sa nachádza gotické kamenné pastofórium zdobené kružbou.
- Nástenné maľby boli vytvorené technikou fresco secco a v súčasnosti je viditeľný len triptych na severnej stene presbytéria s obrazmi archanjela Michala vážiaceho duše, martýria sv. Bartolomeja a postavou ďalšieho svätca. Na východnej stene presbytéria boli odkryté maľby Panny Márie s Ježiškom a sv. Dorotou, ako aj skupina troch svätíc (svätcov). Tieto fresky zakrýva hlavný oltár.
- Významná časť vnútorného vybavenia pochádza z čias baroka. Ide o hlavný oltár s centrálnym obrazom Korunovania Panny Márie z roku 1716,  bočný oltár Michala archanjela z roku 1670, kamennú krstiteľnicu z roku 1697 či menší zvon z roku 1661, pochádzajúci z kostola v obci Svätý Kríž.
- Väčší zvon zrejme odliali ešte v 16. storočí.
- Severne od obce sa otvára známa Kvačianska dolina s technickými pamiatkami ľudovej architektúry.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v blízkych obciach Prosiek a Liptovské Matiašovce.

Súčasný stav
Kostolík je v pomerne dobrom stave, slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Navštívili sme ho v apríli 2018, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni okrem pondelka, v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec Kvačany leží 14 kilometrov severozápadne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí hneď pri hlavnej ceste. Areál kostolíka je ohradený ale prístupný. Kontakt na farský úrad: 044/55 973 09.
GPS: 49.169751732, 19.542065263

Literatúra
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Valášek, Š. - Brokutová, J. - Vandáková, K. - Vandák, J.: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova. Vydavateľstvo: Inertial Technologies, 2013.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč.2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B87).

Web
- http://www.kvacany.fara.sk/?page_id=92
- http://www.kvacanylm.sk/
- http://www.dokostola.sk/kostol/412214-kostol-sv-katariny-alexandrijskej
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=7710

esteban