Banská Bystrica - karner

V roku 1997 odkryla archeologička Marta Mácelová južne od presbytéria Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici časť základov zaniknutého karnera sv. Michala. Objekt nie je v súčasnosti nijako prezentovaný.

Karner pri farskom kostole sa spomína ako novo postavený v odpustkovej listine z roku 1406. Jeho podoba sa zachovala na vedute Banskej Bystrice z roku 1596. Na svojom mieste stál až do roku 1826, kedy bol zbúraný.

Išlo o stavbu polygonálneho pôdorysu s neupresneným priemerom (v literatúre sa uvádza kruhový pôdorys s priemerom 700 cm). Podobné stavby nájdeme aj v neďalekom Zvolene a tiež v Skalici.

Napriek svojmu významu však karner nebol podrobnejšie preskúmaný, keďže bol veľmi rýchlo zavezený makadamom a zakrytý novou dlažbou.

GPS: 48.737158408, 19.147088528

Zdroje:
- Štefánik, M. - Lukačka, J. a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Historický ústav SAV, Bratislava 2010.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.

esteban

Za spresňujúce informácie ďakujeme archeologičke Marte Mácelovej.