Bzince pod Javorinou-Hrušové

V lete roku 1997 odkryl archeologický výskum pod vedením Jozefa Hošša zaniknutý stredoveký kostol pri cintoríne v Hrušovom, časti obce Bzince pod Javorinou. Výskum sa uskutočnil na základe písomných zmienok z 19. storočia a začiatku 20. storočia spomínajúcich ešte viditeľné zvyšky sakrálnej stavby.

Kostolík stál na mieste starého cintorína v obci a jeho vznik datovali do 14. storočia. Zasvätený bol najsv. Trojici a mal podobu neveľkého jednolodia s klinovitým presbytériom a severnou sakristiou. Klinovité presbytérium s pôdorysom 5-uholníka je na Slovensku v stredoveku pomerne vzácne a stretávame sa s ním len pri niekoľkých kostolíkoch z neskorogotického obdobia (Bohúňovo, Šebastovce, Sokolce či Vyšná Slaná).

V neskoršom období bol kostolík prestavaný a doplnený o vežu. V interiéri bola vytvorená krypta, v ktorom mali byť pochovaní členovia šľachtickej rodiny Beňovských; pochádzal z nej aj slávny vojak, dobrodruh a spisovateľ Móric Beňovský.

V 19. storočí sa spomína už ako zrúcanina, z ktorej sa zachovala v lepšom stave len veža so zvonmi. Kostolík bol zbúraný niekedy v 70. rokoch 19. storočia a materiál z neho použili na stavbu školy v Bzinciach.

Lokalita bola po výskume nechaná svojmu osudu a znova zarástla vegetáciou. "Znovuobjavený" bol v roku 2017, kedy obec začala zachované ruiny čistiť.

GPS: 48.77302002, 17.746556997

Zdroje:
- Kratochvílová, E. - Kišš, I. - Šupáková, Ľ. - Varga, L.: Bzince pod Javorinou 1337 - 1997. Obec Bzince pod Javorinou,1997
- spravy.pravda.sk

esteban