Stručne: výskum zaniknutej rotundy v Kubáňove

V roku 2010 vznikla v obci Kubáňovo neďaleko Šiah iniciatíva za odkrytie zaniknutej stredovekej rotundy, ktorá sa spomína v písomných prameňoch v 17. a 18. storočí. Mala stáť pôvodne v areáli cintorína na okraji dnešnej obce.

Pri určovaní polohy sa vychádzalo zo spomienok miestnych občanov, ktorí hovorili, že pri výstavbe domu smútku na cintoríne v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa našli zvyšky muriva i s portálom, ktoré boli následne zasypané zemou.

Túto hypotézu podporil aj archívny výskum, ktorý našiel zmienku o dvoch kostoloch v obci z roku 1754, pričom jeden z nich mal stáť práve na cintoríne. Tým sa vyvrátila teória, že časť rotundy sa zachovala ako svätyňa barokového kostola stojaceho v obci.

V roku 2011 sa uskutočnil na cintoríne georadarový prieskum, ktorý potvrdil prítomnosť muriva pri severnej strane domu smútku v rozsahu 20 x 15 m a v severovýchodnej časti skúmanej plochy v rozsahu 7 x 4 m.

Podľa hlavného iniciátora týchto aktivít Ing. Miloša Kačániho by sa mal v tomto roku uskutočniť sondážny výskum lokality, ktorý by mohol identifikovať spomínané murivo pod zemou a jeho datovanie.

esteban

Rubrika: Aktuality