Jánovce

Patrocínium: Narodenia Panny Márie, predtým sv. Kataríny Alexandrijskej

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Stručný popis: Jednoloďový pôvodne neskororománsky kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe niekedy v druhej polovici 13. storočia ešte ako neskororománsku jednoloďovú stavbu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1312.
V 14. storočí bol kostolík goticky prestavaný, čo dokazuje predovšetkým krížová rebrová klenba presbytéria.
Významným zásahom do stavby bola aj baroková prestavba datovaná do obdobia okolo roku 1700. Ďalšie menšie úpravy sa realizovali aj v priebehu 19. a 20. storočia.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes jednu z dominánt obce stojacu hneď pri hlavnej ceste do Popradu.
- Stredoveká podoba stavby sa do veľkej miery stratila v priebehu novších úprav.
- Z neskororománskej etapy sa mala zachovať hmota veže a obvodové múry lode.
- Na východnej strane presbytéria sa nachádza okno s pôvodnými zošikmenými osteniami.
- Gotický sloh reprezentuje predovšetkým krížová rebrová klenba so stredovým svorníkom dosadajúca na košovité konzoly.
- Na západnej strane veže sa nachádza jednoduchý ranogotický portál.
- Z pôvodného stredovekého zariadenia sa zachovala socha Panny Márie z 15. storočia druhotne osadená do ranobarokového oltára a tabuľová maľba zachytávajúca Pannu Máriu medzi sv. Alžbetou a sv. Katarínou z neskorogotického oltára z roku 1491 z dielne spišského maliara Martina. Umiestnený je v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
- V interiéri sa zachovala zaujímavá kamenná svätenička v roku 1783.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Hôrka-Kišovce a Spišský Štvrtok. Zaniknutý kostolík je prezentovaný aj v polohe Horanské.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2016.

Bohoslužby: v sobotu o 7.45 hod,, nedeľu o 10.00 hod.; bližšie informácie na http://www.dokostola.sk/kostol/412417-narodenia-panny-marie

Praktické informácie
Obec Jánovce leží na hlavnej ceste medzi Popradom a Levočou, neďaleko Spišského Štvrtka. Kostolík stojí v ohradenom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/779 31 44.
GPS: 49.029311082, 20.357510448

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B81).

Web
- www.obec-janovce.sk/cirkev
- http://schematizmus.kapitula.sk

esteban