Bobot

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: tretia tretina 14. storočia

Poloha: v ohradenom areáli na miernej vyvýšenine v obci

Historický región: Nitra

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou, západnou vežou a modernými prístavbami na západnej a východnej strane

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu tretej tretiny 14. storočia (po roku 1367) ako jednoloďovú bezvežovú stavbu s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Mohutnú západnú vežu pristavali niekedy v období prvej polovice 15. storočia, kedy bol vytvorený aj nový vstup do lode zo západnej strany.
V rokoch 1430 - 1440 bol v držaní husitských oddielov. V období reformácie prešiel do rúk protestantom. Tí objekt užívali v rokoch 1560 - 1700. Niekedy v tom čase zrejme kostol vyhorel, pričom požiaru padol za obeť aj strop v lodi.
V roku 1743 už bol kostol vďaka grófovi Jozefa Illesházymu farským chrámom. Zásluhou ďalšieho člena tohto šľachtického rohu, Jána Baptistu, prešiel následne kostol veľkou obnovou. Tá sa dotkla predovšetkým lode, ktorá dostala murovanú klenbu miesto dreveného stropu. Statika lode bola posilnená nárožnými opornými piliermi, jej interiér presvetlili väčšími oknami na južnej i severnej strane. Veža bola zvýšená o jeden meter.
V priebehu 19. a 20. storočia sa realizovali viaceré úpravy - vstavanie západnej tribúny, pristavanie západnej predsiene a pripojenie dvojpriestorovej obdĺžnikovej prístavby k východnej stene svätyne a nové zastrešenie (krov a strešná krytina).
Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963 kostolík a zvyšky ohradného múru, v roku 2014 aj príkostolný cintorín, zatiaľ neskúmaný. V roku 2015 sa realizoval architektonicko-historický výskum, ktorý významným spôsobom zmenil naše poznanie o stavebnom vývoji chrámu. O rok neskôr sa realizoval aj reštaurátorský výskum.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z menej známych stredovekých sakrálnych pamiatok Slovenska.
- Až do výskumu v roku 2015 bol považovaný za ranogotickú stavbu z konca 13. storočia. Súčasné datovanie vzniku stavby sa opiera o dendrochronologickú analýzu dreva z výstuže východného štítu, ktoré pochádza zo stromu zoťatého v rokoch 1366 - 67.
- Hoci ide o gotickú stavbu, svätyňa a sakristia sú zaklenuté ešte valenými klenbami typickými pre románske obdobie. V poslednej tretine 14. storočia ide o veľmi archaické riešenie.
- Do priestoru nad svätyňou viedli dvere zabezpečené závorou, čo predstavuje na Slovensku veľmi netradičné riešenie.
- Na veži sa zachovalo niekoľko malých štrbinových okien s lomeným oblúkom.
- Okno s lomeným oblúkom bolo objevené aj na východnej stene presbytéria.
- Vo svätyni sa nachádza pravouhlé pastofórium už bez pôvodného kamenného rámovania.
- Interiér kostola bol vyzdobený nástennými maľbami, zvyšky nich, vrátane figurálnych motívov, sa zachovali v podkrovnom priestore nad loďou.
- Kanonické vizitácie spomínajú kostnicu pri kostole, ktorá zatiaľ nebola objavená.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Dolné Motešice a Timoradza.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. V rokoch 2015 a 2016 sa tu uskutočnil výskum. Navštívili sme ho v apríli 2016 a októbri 2017.

Bohoslužby: v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 10.00 hod., podrobné informácie na tejto stránke.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza v obci na miernej vyvýšenine neďaleko hlavnej cesty vedúcej z Trenčianskych Teplíc do Bánoviec nad Bebravou. Stojí v sčasti oplotenom, sčasti ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 032/ 65 948 40.
GPS: 48.804969736, 18.195231557

Literatúra:
- Zvarová, Z. a kol.: Stavebný vývoj rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Bobote. Dostupné na internetovej stránke obce.
- Nipčová, D.: Vývoj sakrálnej architektúry na Hornej Nitre. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra archeológie, 2013.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M25).

Web:
- www.pamiatky.sk
- www.dokostola.sk/kostol/412477-sv-mikulasa
- www.bobot.sk

esteban