Štrba-Šoldov

V rokoch 1951 - 52 odkryl známy architekt a archeológ Alfréd Piffl neďaleko Štrby lokalitu zaniknutej stredovekej osady Šoldov, vrátane negatívov základov kostolíka z konca 13. storočia/začiatku 14. storočia.

Išlo zrejme o typickú vidiecku stavbu tých čias - pozdĺžne jednolodie s kvadratickým presbytériom. V hroboch na priľahlom cintoríne sa našli najstaršie mince z konca 13. storočia. V polovici 15. storočia ho obsadili bratríci a premenili ho na jednu zo svojich pevnôstiek, keďže výskum odkryl opevnenie, ako aj základy mohutnej veže.

V písomných prameňoch sa má Šoldov spomínať prvýkrát v roku 1330, následne až v roku 1667 (1662). Osada zanikla v druhej polovici 15. storočia násilným spôsobom,pravdepodobne počas bojov s bratríkmi.

Zachovala sa z nej len ruina kostolíka, ktorého veža stála ešte v 19. storočí (zmienka z roku 1875), kým si ju nerozobrali miestni obyvatelia na stavebný materiál.

Šoldov spomína aj Ján Kalinčiak v diele Knieža Liptovské (1846, publikované 1852), popisujúci konflikt medzi Jánom Korvínom a Štefanom Zápoľským na prelome 15. a 16. storočia. Malo ísť o zemiansku dedinu, kde žili bojovníci, ktorí sa dali najímať za žold (od toho odvodil názov dediny; Žoldov - Šoldov).

Pri výskume sa našiel veľký kamenný kríž, pochádzajúci podľa niektorých zdrojov až z románskeho či ešte staršieho obdobia. Dnes sa nachádza v SNM v Bratislave. Výskum priniesol okrem toho aj objav jednoduchých kamenných rebier klenby (dnes stratené).

Výskum A. Piffla nebol dokončený a, žiaľ, ani nie dostatočne zdokumentovaný. Podľa niektorých autorov mal v Šoldove stáť starý benediktínsky kláštor. V 80. rokoch minulého storočia bola lokalita náznakovo prezentovaná spolu s informačnou tabuľou a lavicami pre návštevníkov.

V roku 2013 sa začal revízny výskum lokality, ktorý pod vedením archeológa Mariána Sojáka pokračoval aj v rokoch 2015 a 2016. Jeho výsledkom bolo odkrytie zvyškov kostolíka v celom jeho rozsahu a tiež ochranného severného múru. Výskumníci sa zamerali aj na príkostolný cintorín a okolie sakrálnej stavby, kde objavili viacero zaniknutých objektov stredovekého Šoldova.

V roku 2016 bol výskum zavŕšený vyznačením pôdorysu stavby a osadením informačných tabúľ. Dňa 21. mája 2017 boli základy kostolíka slávnostne požehnané kňazmi zo Štrby. Do budúcna sa ráta aj s výskumom samotnej zaniknutej dediny.

Lokalita leží pri takmer poľnej komunikácii spájajúcej starú cestu zo Štrby do Važca a Tatranskú Štrbu.

GPS: 49.066200943, 20.048662126

Zdroje:
Filmový záznam z výskumu
www.muzeumpp.sk
www.lesytanap.sk
http://mozaika.sme.sk
- Hudák, M.: Štrba Šoldov - zaniknutá stredoveká dedina (bakalárska práca), FF UK v Bratislave 2009.
- www.strba.sk
- https://spis.korzar.sme.sk
- www.podtatranske-noviny.sk

esteban