Košice-Barca

Až do 30. rokov 20. storočia stál v dedinke Barca, dnes mestskej časti Košíc, gotický Kostol sv. Petra a Pavla. Pri dvoch prestavbách v roku 1934 a 1944 bol kolmo cez jeho loď postavený nový kostol orientovaný v smere sever - juh. Z pôvodného presbytéria sa tak stala bočná kaplnka.

Kostolík v Barci postavili niekedy okolo roku 1300. Podľa písomných prameňov povolil jágerský biskup Andrej v roku 1297 postaviť si kostol z kameňa komesovi Inokovi, synovi Eliáša z Barce. Už v roku 1303 sa tu potom spomína Kostol sv. Andrejovi apoštolovi.

Stredoveká stavba mala podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom,  západnom predstavanou vežou a severnou sakristiou. Na jej výstavbe sa mali podieľať majstri pôsobiaci pri košickom Dóme sv. Alžbety, čo sa prejavilo výstavnosťou viacerých architektonických detailov.

GPS: 48.67626243, 21.266108751

Zdroje:
- www.cassovia.sk/barca/heraldika.php3
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4247).

esteban