Aktuality (strana 87)

Najčítanejšie články - tretí štvrťrok 2010

Najčítanejšie články na Apsida.sk za obdobie mesiacov júl až september 2010.

Stručne: seminár o najstarších kostoloch Nitrianskeho kraja 7. októbra 2010

Vo štvrtok 7. októbra 2010 sa v Nitre, v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda na Pribinovom námestí 5, uskutoční seminár Ranostredoveká sakrálna architektúra v Nitrianskom kraji.

Stručne: sv. omša v románskom kostolíku v Dražovciach 2. októbra 2010

Pri príležitosti sviatku sv. Michala archanjela sa v románskom kostolíku v Dražovciachpri Nitre uskutoční v sobotu 2. októbra 2010 sv. omša.

Stručne: prednáška o románskom kostole v Kolíňanoch 25. septembra 2010

O románskom kostolíku z 12. storočia v obci Kolíňany pri Nitre sa môžetedozvedieť viac na prednáške Krajského pamiatkového úradu v Nitre, ktorása uskutoční v sobotu 25. septembra 2010 o 10.30 a 11.30 hod. priamo pri Kostole sv. Štefana.

Stručne: Prednáška o románskych kostoloch v Podhoranoch 23. septembra 2010

O dvoch románskych kostolíkoch z 12. storočia v obci Podhorany pri Nitresa môžete dozvedieť viac na prednáške Krajského pamiatkového úradu v Nitre

Stručne: v Sádku odkrývajú stredoveké fresky

V románsko-gotickom kostolíku v Klátovej Novej Vsi - Sádku v týchto dňoch odkrývajú stredoveké fresky v presbytériu, ktoré tu objavili v predchádzajúcich rokoch.

Stručne: bicyklová púť v Pominovciach 29. augusta 2010

Už tradične budú poslednú augustovú nedeľu počas cyklistickej púte požehnané bicykle pri románskom kostolíku v Pominovciach (časť obceSedmerovec), neďaleko Ilavy.

Stručne: v Pominovciach objavili gotické fresky

Románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa v zaniknutej dedinke Pominovce, patriacej pod obec Sedmerovec neďaleko Ilavy, bude ešte väčším skvostom stredovekej architektúry než doteraz.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach n/T. 13. - 15. augusta 2010

V dňoch 13. až 15. augusta 2010 sa v Hanušovciach nad Topľou uskutoční odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Práve jemu je zasvätený tamojší ranogotický kostolík z konca 13. storočia.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Trstíne 13. - 15. augusta 2010

Tradičná púť k románskemu kostolíku v lokalite Hájiček sa uskutoční v dňoch 13. - 15. augusta 2010 v obci Trstín na sviatok Nanebovzatia PannyMárie.