Stručne: obnova chrámu v Kostoľanoch pod Tribečom pokračuje

(jún 2011)
Obnova predrománskeho kostolíka v obci Kostoľany pod Tribečom pokračuje aj v tomto roku. Vzhľad kostolíka a jeho okolia sa podstatne zmenil v marci 2011, keď boli vyrúbané dve lipy a jeden smrek stojace pár metrov južne od objektu.

Dôvodov tohto zásahu bolo viacero, azda najzásadnejší súvisel s úpravou mikroklímy v kostolíku, potrebnej pre zachovanie fresiek. Stromy zatieňovali stavbu z južnej strany a tá sa tak nemohla dostatočne prehriať slnkom, čo zvyšovalo vlhkosť v interiéri.

Navyše, archeologický výskum vlani ukázal, že korene stromov zasahujú pod stavbu, čo mohlo narušiť jej statiku. Kostolík bez stromov je navyše lepšie viditeľný z obce a posilnilo sa tak jeho postavenie dominanty obce i krajiny.

So zlepšením mikroklímy súvisí aj zamurovanie troch veľkých obdĺžnikových okien na novodobej prístavbe, ktoré taktiež prispievali k zvyšovaniu vlhkosti v najstaršej časti kostolíka. Táto časť objektu by mala prejsť architektonickou úpravou, ktorá by mala znížiť jej  "rušivosť" vo vzťahu ku stredovekej stavbe.

Betónovú podlahu zo 60. rokov minulého storočia nahradí nová, typu terazzo so zabudovaným vykurovaním. Oproti doterajšej podlahe dôjde k určitému zníženiu jej úrovne, čím sa odkryjú napríklad spodné časti pilierov empory. Tento typ podlahy vybrali odborníci na základe archeologického výskumu i analógie s inými stavbami z tohto obdobia.

Betónový strop by mal nahradiť rovný drevený, v ktorom by malo byť osadené aj osvetlenie. V súčasnosti sú pre zlepšenie vetrania aspoň urobené otvory v betóne.

Hodnotné fresky, zrejme najstaršie zachované v tomto regióne Európy, sú v súčasnosti chránené zabednením a čakajú na reštaurovanie. Rozsah prác v tomto roku je však závislý od výšky dotácie MK SR z programu Obnovme si svoj dom, prípadne aj od príspevkov potenciálnych sponzorov.

esteban

Rubrika: Aktuality