Aktuality (strana 86)

Stručne: v Sádku odkrývajú stredoveké fresky

V románsko-gotickom kostolíku v Klátovej Novej Vsi - Sádku v týchto dňoch odkrývajú stredoveké fresky v presbytériu, ktoré tu objavili v predchádzajúcich rokoch.

Stručne: bicyklová púť v Pominovciach 29. augusta 2010

Už tradične budú poslednú augustovú nedeľu počas cyklistickej púte požehnané bicykle pri románskom kostolíku v Pominovciach (časť obceSedmerovec), neďaleko Ilavy.

Stručne: v Pominovciach objavili gotické fresky

Románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa v zaniknutej dedinke Pominovce, patriacej pod obec Sedmerovec neďaleko Ilavy, bude ešte väčším skvostom stredovekej architektúry než doteraz.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach n/T. 13. - 15. augusta 2010

V dňoch 13. až 15. augusta 2010 sa v Hanušovciach nad Topľou uskutoční odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Práve jemu je zasvätený tamojší ranogotický kostolík z konca 13. storočia.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Trstíne 13. - 15. augusta 2010

Tradičná púť k románskemu kostolíku v lokalite Hájiček sa uskutoční v dňoch 13. - 15. augusta 2010 v obci Trstín na sviatok Nanebovzatia PannyMárie.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi 14. - 15. augusta 2010

Slávnostná púť k sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa uskutoční v Prievidzi pri gotickom kostole rovnakého zasvätenia na Mariánskom vŕšku vdňoch 14. a 15. augusta 2010.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v rožňavskej katedrále 14. - 15. augusta 2010

V gotickej katedrále v Rožňave sa uskutoční 14. a 15. augusta odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorému je chrám zasvätený.

Stručne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom 13. - 15. augusta 2010

K sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa v gotickom kostole bývalého kláštora premonštrátov v obci Kláštor pod Znievom uskutoční trojdňová púť v dňoch 13. až 15. augusta.

Stručne: púť Rómov do Gaboltova 1. augusta 2010

V poradí už 18. ročník púte Rómov do Gaboltova pri Bardejove sa uskutoční v nedeľu 1. augusta 2010.

Stručne: sviatok Premenenia Pána v Španej Doline 8. augusta 2010

V nedeľu 8. augusta 2010 sa v románsko-gotickom kostolíku v Španej Doline uskutoční slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku PremeneniaPána.