Vrútky

Až do začiatku 20. storočia stál vo Vrútkach gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa z poslednej štvrtiny 13. storočia. Po vzniku samostatnej farnosti sa rozhodlo kapacitne nedostačujúci objekt zbúrať a nahradiť novým chrámom, ktorý postavili v roku 1905.

Gotický kostolík datovaný do 70. - 80. rokov 13. storočia (uvádza sa aj presný rok 1285) mal podobu typickú pre ďalšie stavby z tohto obdobia v regióne Turiec - jednolodie s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Loď mala rovný drevený strop a presbytérium bolo zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. Spomína sa už v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.

Stavbe malo už v roku 1560 hroziť zrútenie. Počas obdobia reformácie bol striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Katolíckym sa stal definitívne v roku 1710. V uvedenom roku sa stal filiálnym kostolom farnosti v Sučanoch, ktorou zostal az do roku 1899.

Ešte v roku 1890 prešiel kostolík komplexnou obnovou, po vzniku samostatnej farnosti vo Vrútkach v roku 1899 sa však začalo uvažovať o jeho náhrade za väčší chrám. Farská rada sa na tomto riešení zhodla 25. marca 1903. V nasledujúcom roku bol gotický kostolík zbúraný a nový kostol v novogotickom štýle podľa projektu staviteľa Jozefa Pfinnabol posvätený už  1. októbra 1905.

Zo stredovekého kostolíka bolo prevzaté neskorogotické súsošie Piety z prelomu 15. a 16. storočia a zakomponovali ho do moderného bočného oltára Sedembolestnej Panny Márie.

GPS: 49.1131105, 18.91985178

Zdroje:
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- http://vrutky.fara.sk/farnost-historia-farnosti

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu