Vrútky

Až do začiatku 20. storočia stál vo Vrútkach gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa z poslednej štvrtiny 13. storočia. Po vzniku samostatnej farnosti sa rozhodlo kapacitne nedostačujúci objekt zbúrať a nahradiť novým chrámom, ktorý postavili v roku 1905.

Gotický kostolík datovaný do 70. - 80. rokov 13. storočia (uvádza sa aj presný rok 1285) sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia. Mal podobu typickú pre ďalšie stavby z tohto obdobia v regióne Turiec - jednolodie s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou so združenými oknami. Loď mala rovný drevený strop a presbytérium bolo zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. 

Stavbe malo už v roku 1560 hroziť zrútenie. Počas obdobia reformácie bol striedavo v rukách evanjelikov a katolíkov. Katolíckym sa stal definitívne v roku 1710. V uvedenom roku sa stal filiálnym kostolom farnosti v Sučanoch, ktorým zostal až do roku 1899.

Vizitácia z roku 1803 konštatuje zlý stav objektu so šindľovou strechou hroziacou zrútením. Negatívne zasiahla kostol a faru aj povodeň v roku 1813, ktorá okrem iného zničila či poškodila archív, historické záznamy i knižnicu. Keďže sa nenašli finančné prostriedky na opravu kostola, v roku 1817 došlo k prepadnutiu drevenej klenby lode pod ťarchou snehu.

Ani v nasledujúcich desaťročiach sa nepodarilo/nebola vôľa realizovať opravu kostola, v ktorom sa už nemohli slúžiť sv. omše (stav  roku 1867). Chrám sa podarilo sčasti obnoviť (zastrešiť loď) okolo roku 1870 vďaka úsiliu nového kňaza Jozefa Pavlovicsa. Koncom 80. rokov 19. storočia sa prijalo rozhodnutie o komplexnej obnove kostola, ktorý v tom čase bol znova zanedbaný a dokonca svätyňu využíval jeden z vrútočanov ako sklad repy.

Rozsiahla oprava sa napokon realizovala v roku 1890, po vzniku samostatnej farnosti vo Vrútkach v roku 1899 sa však začalo uvažovať o jeho náhrade za väčší chrám. Farská rada sa na tomto riešení zhodla 25. marca 1903. V nasledujúcom roku bol gotický kostolík zbúraný a nový kostol v novogotickom štýle podľa projektu staviteľa Jozefa Pfinnabol posvätený už  1. októbra 1905.

Zo stredovekého kostolíka bolo prevzaté neskorogotické súsošie Piety z prelomu 15. a 16. storočia a zakomponovali ho do moderného bočného oltára Sedembolestnej Panny Márie. Pri búraní chrámu mali byť objavené aj (zrejme) stredoveké fresky.

GPS: 49.1131105, 18.91985178

Zdroje:
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
http://vrutky.fara.sk/new/documents/hfv.pdf
- http://vrutky.fara.sk/farnost-historia-farnosti
https://m.facebook.com/107218409358728/... (foto starého kostola)

esteban