Bratislava-Jarovce

V roku 1982 objavil pri výskume na cintoríne v Bratislave-Jarovciach archeológ V. Turčan zvyšky neveľkej kamennej rotundy z 12. - 13. storočia, ktorá slúžila ako karner.

Išlo o dvojpodlažnú stavbu s vnútorným priemerom 240 cm (uvádza sa aj 270 cm) a šírkou základov 60 - 65 cm, z ktorej sa podarilo nájsť aj časť nadzákladového muriva s malým, zrejme vetracím, oknom v severozápadnej časti a otvory po nosných trámoch horného podlažia.

Základová špára objektu bola v hĺbke 150 cm pod povrchom a pri výskume sa našlo množstvo ľudských kostí. Nepodarilo sa však datovať presnejšie obdobie vzniku tejto stavby, ktorá zanikla niekedy v 15. - 16. storočí.

Dnes je prezentovaná nie celkom presvedčivým spôsobom dlažbou odlišnou od povrchu chodníka.

GPS: 48.063617916, 17.115323246

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- www.muop.bratislava.sk
- http://muop.bratislava.sk/foto
- Turčan, V.: Stredoveký karner v Jarovciach. In: Zborník Slovenského národného múzea. Roč. 80, 1986. Martin, Slovenské národné múzeum, 1986, s. 167-179.

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu