Ružomberok-Hrboltová

V Hrboltovej, dnes mestskej časti Ružomberku, stál až do roku 1827 ranogotický kostolík sv. Kataríny Alexandrijskej z poslednej tretiny 13. storočia. Po výstavbe nového kostola v rokoch 1827 - 1830 z pôvodnej stavby zostalo iba kvadratické presbytérium ako bočná kaplnka. Nový chrám je orientovaný v smere sever - juh.

Ranogotický kostolík mal podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. V zachovanej svätyni sa nachádza pôvodná krížová rebrová klenba so stredovým svorníkom.

V roku 2011 sa uskutočnil v interiéri reštaurátorský výskum, ktorý priniesol objav ďalších dôkazov o stredovekom pôvode starej svätyne. Na stenách a víťaznom oblúku sa našli tri ozdobné konsekračné kríže, v severnej stene bol odkrytý pôvodný vstup do zaniknutej sakristie. Unikátom je odtlačok dlane v omietke na víťaznom oblúku.

Nie je vylúčené, že zo stredovekého kostolíka sa v hmote novostavby zachovalo aj západné priečelie lode, túto hypotézu však môže potvrdiť len ďalší výskum.

GPS: 49.102111653, 19.244782627

Zdroje:
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- www.hrboltova.sk
- www.netopiere.sk/hrboltova
- http://liptov.sme.sk/v-stene-kostola-v-hrboltovej-objavili-unikatny-tajomny-odtlacok-dlane

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu