Stručne: sv. omša v románskom kostolíku v Dražovciach 2. októbra 2010

Pri príležitosti sviatku svojho patróna sv. Michala archanjela (29. septembra) sa v románskom kostolíku v Dražovciach pri Nitre uskutoční v sobotu 2. októbra 2010 sv. omša o 16.00 hod.

esteban

Rubrika: Aktuality