Horné Vestenice

Koncom júla 1942 odkryl prof. Vojtech Budinský-Krička v obci Horné Vestenice vo vyvýšenej polohe Hôrka zvyšky sakrálnej stavby - kaplnky, ktorej zrúcaniny sa spomínajú ešte v roku 1931.

Po odstránení sutiny a mladších nánosov zeminy sa objavili zvyšky nadzemného muriva neveľkej kamennej stavby s obdĺžnikovou loďou a lichobežníkovou severovýchodnou prístavbou vysoké miestami až 130 cm, so zvyškami pôvodnej maľby.

Budinský-Krička ju identifikoval ako renesančnú kaplnku zo 16. storočia postavenú na základoch zbúraného gotického kostolíka, ktorému mala patriť lichobežníková svätyňa. Pôvod stavby je však doteraz nejasný, v literature sa objavujú údaje o románskom či gotickom kostolíku z 13. storočia i protestantskej renesančnej kaplnky z 16. - 17. storočia.

V roku 2002 bola už značne zdevastovaná lokalita z iniciatívy obce obnovená a na sviatok sv. Petra a Pavla slávnostne sprístupnená verejnosti.

GPS: 48.711523252, 18.436552584

Zdroje:
- Remiašová, M.: Základy starého kostola v Horných Vesteniciach obnovené. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2003, č. 4. str. 16 - 17.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Ruttkay, A.: Výskum zaniknutého kostola v Horných Vesteniciach, okr. Prievidza v roku 1942 (Príspevok k stredovekým dejinám povodia Nitrice). In: Východoslovenský pravek IV, Košice, 1993, str. 197 - 212.
- www.hornevestenice.sk

esteban