Stručne: Obnova kostolíka v Brzotíne

Sumu 10 000 eur získal v tomto roku cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Brzotíne ako grant od Ministerstva kultúry SR na obnovu tamojšieho románsko-gotického kostolíka.

Dotáciu z programu Obnovme si svoj dom použijú na reštaurovanie nedávno objaveného okna na východnej stene gotického presbytéria a dvoch fresiek v exteriéri.

Práce by sa mali uskutočniť v auguste a realizovať ich bude akademický sochár Ladislav Székely z Rožňavy. Ide len o prvú etapu celkovej obnovy kostolíka, ktorá si vyžiada viac ako 33 000 eur.

Rubrika: Aktuality