Stručne - Deň otvorených kostolov

Na nedeľu 9. mája 2010 vyhlásila Ekumenická rada cirkví v SR v rámci Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku podujatie Deň otvorených kostolov.

Nadväzuje tak na tradíciu v krajinách západnej Európy, ktorou si aj cirkvi pripomínajú prvý deň mieru po skončení druhej svetovej vojny.

Cieľom je otvoriť kostoly všetkým ľuďom bez rozdielu vierovyznania, ponúknuť im miesto na stíšenie i predstaviť sakrálnu architektúru a jednotlivé cirkvi.

Zdroj:
- www.ecav.sk//den_otvorenych_kostolov_9_5_2010

Rubrika: Aktuality