Svodín

V obci Svodín, časť Maďarský Svodín, stával románsky kostol sv. Michala z 1. polovice 13. storočia v polohe zvanej "Kis templom".

Išlo o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou, emporou a dvojvežovým priečelím, podobnú kostolu v neďalekej Bíni. Prvá písomná zmienka je z roku 1291.

Začiatkom 17. storočia sa kostol stal základom protitureckej pevnosti, ktorej posádku tvorilo 150 pešiakov a sto jazdcov. Premena na pevnosť kostolík výrazne poznačila. Pôvodná polkruhová apsida bola zbúraná a nahradila ju nová bašta. Ďalšiu, určenú pre delo, postavili pred kostolom (dnes sa na jej mieste nachádza socha anjela). Okolo kostola bola vyhĺbená priekopa a postavený val s palisádou.

Po skončení tureckých vojen sa kostol vrátil k pôvodnej funkcii. Delovú baštu zbúrali, východnú baštu premenili na presbytérium a zlikvidovali aj opevnenie. V 18. storočí však funkciu farského kostola pre obce Maďarský Svodín a Nemecký Svodín prevzal nový Kostol Panny Márie, postavený na pomedzí oboch obcí. Odvtedy dostal kostol sv. Michala meno "Kis templom" (Malý kostol).

Počas bojov druhej svetovej vojny bol kostolík viackrát zasiahnutý a 28. marca 1945 kostolík vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké jednotky. Hoci stavba z veľkej časti zostala stáť, nebola už obnovená a materiál z nej bol použitý pri budovaní autobusovej zastávky. Zachovali sa len základy.

V rokoch 1995 - 2000 sa tu z iniciatívy obce uskutočnil podrobný archeologický prieskum. Jeho výsledky a nálezy sú dnes prezentované aj v archeologickom múzeu priamo v obci (ide o vysunuté pracovisko Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch). Jeho súčasťou je aj maketa areálu s kostolom sv. Michala v podobe zo 17. storočia.

Archeologický výskum priniesol viacero zaujímavých objavov. Juhovýchodne od presbytéria boli objavené zvyšky základov severného múra kostnice. Je možné, že pôvodne išlo o románsky kostolík z 11. - 12. storočia, ktorý bol vo funkcii farského kostola nahradený v 13. storočí väčším dvojvežovým kostolom sv. Michala.
Nezvyčajným nálezom boli aj kostené slnečné hodinky (rozmery 5 cm x 3,7 cm), ktoré sa našli v zásobnicovej jame.

V rokoch 2000 - 2001 sa archeologický výskum uskutočnil aj v časti Nemecký Svodín a jeho výsledkom bolo odkrytie základov románskeho kostolíka Panny Márie z 13. storočia, ktorý bol zničený ešte počas tureckých vojen a o jeho polohe sa zachovala len ústna tradícia. Najvzácnejším nálezom je 14 cm vysoký románsky bronzový korpus - telo ukrižovaného Krista, ktoré bolo súčasťou procesného kríža.

GPS: 47.907277462, 18.498283625

Zdroje
- Drenko, Z.:
Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne (archeologický výskum). In Design s.r.o 2005, miesto vydania neuvedené.
- Pavúk, J.:
Dve nové expozície vo Svodíne. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2007, č. 3, str. 52 - 53.
- Szénássy, A.:
Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- www.svodin.sk

esteban