Dve percentá z dane na záchranu kostolíkov

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.

Ako pomôcku prinášame zoznam viacerých občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych stavieb.

Zoznam nie je konečný, radi doň zaradíme aj ďalšie takto alebo podobne zamerané subjekty, ak nám dáte vedieť na apsida@apsida.sk.

- Slovacia Incognita
Neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je záchrana
románsko-gotického kostolíka v Klátovej Novej Vsi - Sádku. Viac informácií na http://www.incognita.eu/dane.html alebo
http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=10553.

- OZ Rotunda Jurko
Občinaske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o predrománsku rotundu v Nitrianskej Blatnici. Viac informácií na http://www.rotundajurko.sk/zdruzenie/oznamy/

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktorého cieľom je záchrana ruín františkánskeho kláštora kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na http://www.katarinka.sk/dane/

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktorého cieľom je vytvárať podmienky na záchranu, obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na  http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3688

- Občianske združenie na záchranu Košickej katedrály
Jeho cieľom je obnova gotického Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4853

- Perly Gotickej cesty n. o.
Nezisková organizácia, ktorej cieľom je obnova gotického Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Viac informácií na
http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=6310

esteban

Rubrika: Aktuality