Rajecká Lesná

V obci s pôvodným názvom Frivald stál románsko-gotický kostolík zasvätený Panne Márii Kráľovnej anjelov pravdepodobne z poslednej štvrtiny 13. storočia.

Išlo o stavbu s pozdĺžnou loďou, polkruhovou apsidou, nízkou západnou vežou a pristavanou severnou sakristiou, na ktorej sa už miešali románske a gotické prvky.

Podľa opisu z roku 1732 mal šesť okien, vežu s troma zvonmi prístupnú po rebríku, v interiéri murovanú krstiteľnicu a nástenné maľby štyroch evanjelistov a Panny Márie vo svätyni.

Dlhé roky bol mariánskym pútnickým miestom, keďže sa v ňom nachádzala socha Panny Márie s Ježiškom (Matky Božej Frivaldskej), pravdepodobne zo začiatku 16. storočia, ktorej sa pripisujú viaceré zázračné uzdravenia.

Počas reformácie kostolík patril evanjelikom, ktorí ho odovzdali katolíkom až 11. júna 1673. Na krátky čas ho získali ešte počas povstania Františka II. Rákociho na začiatku 18. storočia. Od roku 1709 už katolíkom patril natrvalo.

Záujem pútnikov prevyšoval kapacity stredovekého kostola a tak sa rozhodlo o výstavbe súčasnej baziliky minor (od roku 2002)  zasvätenej Narodeniu Preblahoslavenej Panny Márie. Tá sa začala stavať v roku 1864 a posviacka dokončeného kostola sa uskutočnila v nedeľu na slávnosť Najsvätejšej Trojice 27. mája 1866.

Starý kostolík sa tak stal nepotrebným a najmä jeho loď zavadzala v prístupe k novému kostolu. Preto sa v pôvodných plánoch rátalo s jej zbúraním, pričom veža by potom slúžila ako sýpka a z apsidy by sa stala kaplnka. Napokon bola po dokončení nového kostola zbúraná okrem lode aj veža a sakristia a zachovala sa len dodnes stojaca apsida.

V nasledujúcich rokoch ju nepostretol však šťastný osud, na začiatku 20. storočia slúžila ako farská sýpka. Na podobné účely ju využívali aj po nástupe komunistov k moci, v 50. rokoch minulého storočia slúžila dokonca ako sklad nafty. Dnes objekt patrí farskému úradu a je pamiatkovo chránený.

Na apside môžeme dodnes vidieť viacero stredovekých architektonických prvkov - dvaštrbinové a jedno kruhové románske okno, jedno gotické okno a výklenok po kazateľnici na západnej strane. Pôvodný víťazný oblúk bol zamurovaný a miesto neho bol objekt sprístupnený novým menším vchodom a osvetlený z tejto strany malým kruhovým oknom.

Po stranách víťazného oblúka sú doteraz badateľné zvyšky po maľbách. Vnútri je apsida zaklenutá gotickými rebrami. Na severnej strane sa nachádza gotický portál vedúci pôvodne do sakristie a jednoduché pastofórium.

GPS: 49.04471976, 18.635387421

Zdroje:
- http://frivald.host.sk
- Virtuálna prehliadka kostolíka na virtualtravel.sk

esteban

Za fotky ďakujeme aj bratom Herbrikovcom zo Žiliny