V Jelke dokončili obnovu fasády románskej apsidy

Apsida farského kostola v Jelke má opäť svoju stredoveký vzhľad. Obnova jej vonkajšej fasády bola dokončená len pred niekoľkými týždňami.

Pôvodná svätyňa románskeho kostolíka z 3. štvrtiny 13. storočia bola rekonštruovaná do podoby po gotickej prestavbe v prvej polovici 14. storočia. Vtedy nahradili románske okná vyššími gotickými a zamurovali hornú časť pôvodného obkročného oblúčikového vlysu.  

Pri obnove boli odstránené tri mladšie oporné piliere. Na východnej strane bolo odkryté gotické okno a južné okno bolo analogicky rekonštruované. Doplnené boli aj odstránené/zaniknuté časti polvalcových vertikálnych prípor.

Jedinečný románsky obkročný vlys bol prezentovaný na krátkom úseku juhozápadnej strany apsidy, vrátane nezvyčajného omietnutia tehlového muriva, ktorého farba a štruktúra povrchu mala zrejme imitovať kameň.

esteban
26. 10. 2023

Rubrika: Aktuality