Nová kniha o gotickom kostole v Ľubici

Pod veľavravným názvom "Najväčší dvojloďový kostol na Spiši" vyšla v decembri 2022 publikácia venovaná Kostolu Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia v spišskej obci Ľubica. Jej autormi sú Michal Lipták a Jaroslav Sarna.

Čitateľovi približujú na 290 stranách dejiny kostola i umelecky hodnotné detaily a prvky jeho vnútorného zariadenia, ako aj duchovný význam chrámu a jeho častí. Kniha formátu 21,5 cm x 30,5 cm je členená do šiestich kapitol a prílohy. 

Záujemci o publikáciu sa môžu obrátiť na jej autorov, resp. kežmarské knihkupectvo Alter ego. Dostupná je aj priamo v ľubickom kostole, ako aj v kostoloch v Kežmarku. Cena je 27 eur.

Ľubický kostol zo začiatku druhej polovice 13. storočia vo svojej architektúre ešte kombinuje prvky románskeho a gotického slohu. Ide o veľkoryso riešenú stavbu, ktorého presbytérium je dlhé 15 m a  loď má dĺžku 22 m. V 14. storočí bol chrám prestavaný na súčasné dvojlodie zaklenutím lode na tri stredové piliere. 

esteban
11. 1. 2023

Za informácie a foto ďakujeme Jaroslavovi Sarnovi.

Rubrika: Aktuality