Blatné

Hoci počiatky rímskokatolíckeho Kostola sv. Vojtecha v obci Blatné spadajú zrejme až na koniec 14. storočia, baroková prestavba stredoveký pôvod stavby prekryla. 

Obec Blatné sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1245. Samotný kostol je datovaný do obdobia rokov 1390 - 1397.

Ide o jednoloďovú orientovanú stavbu s polygonálnym presbytériom a západnou predstavanou vežou. Postavili ho v dominatnej polohe a dnes stojí obohnaný ohradným múrom zo začiatku 17. storočia.

Renesačné úprava sa realizovala v roku 1561, podľa všetkého v súvislosti s usadením Chorvátov, ktorí do obce začali prichádzať po úteku pred tureckou expanziou od roku 1556. 

Za svoju súčasnú podobu vďačí kostol rozsiahnej barokovej prestavbe z druhej polovice 18. storočia, ktorá prekryla stredovekú podobu stavby. Je však predpoklad, že pod novšími omietkami sa stále ukrývajú zamurované architektonické prvky z gotického obdobia. 

To bolo aj jedným z hlavných dôvodov, prečo bol kostol spolu s ohradným múrom v roku 2020 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

GPS: 48.264728605, 17.423087955

Zdroje:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/kostol-sv-vojtecha-a-mur-ohradny-s-branou...
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=24610
https://www.blatne.sk/obec-1/z-historie-obce/
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X22).

esteban
9. 3. 2022