Kostolíky v hmle

Mnohé kostolíky zaujmú návštevníka osobitou atmosférou, geniom loci. Prihovárajú sa človeku ako dávni svedkovia minulých dejov cez stáročia, ktoré už prežili. Pôsobivosť týchto premodlených miest umocňuje často aj ich poloha v krajine - na kopcoch, samotách, v poliach. 

O to väčšie čaro dáva týmto lokalitám hmla, ktorá podnecuje ľudskú predstavivosť. V nej sa stráca okolitý svet a pozornosť sa môže sústrediť len na to podstatné...

Prinášame vám niekoľko takýchto príkladov z našich výletov, ktoré nás oslovili.

esteban