Kuchyňa

Zrejme už len jednoduchá kamenná krstiteľnica pri kaplnke v poli pripomína stredoveký Kostol sv. Mikuláša v obci Kuchyňa. Súčasný chrám pochádza až z rokov 1701-1707.

Obec Kuchyňa sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1206 v listine kráľa Ondreja II. pod názvom Cuhnamezei, čo z nej robí jedno z najstarších doložených sídiel v regióne.

Samotný kostol postavili určite pred rokom 1291, kedy sa spomína aj s patrocíniom sv. Mikuláša v kráľovskej darovacej listine pre Deprehta, syna bratislavského richtára Kunta. Kostol sa spomína v písomných prameňoch aj v roku 1561.

Súčasnú stavbu postavili na mieste tohto staršieho chrámu v rokoch 1701-1707 v barokovom slohu. Ide o orientovaný kostol s polygonálnym presbytériom. Celý areál bol pôvodne opevnený.

Kamenná krstiteľnica je uložená pri Kaplnke sv. Rocha stojacej neďaleko prameňa, ktorému tradícia pripisuje zázačné účinky.

Krstiteľnica má jednoduchý polguľový tvar, ktorý sa na našom území používal od románskeho obdobia. Podobné krstiteľnice sa v širšom regióne juhozápadného Slovenska nachádza napríklad v Bernolákove alebo Tomášove. Pôvodný účel kamennej nádoby potvrdzujú otvory v hornej časti slúžiace na osadenie vrchnáka, ktorý chránil svätenú vodu.

GPS: 48.405990663, 17.15539813 (kostol), 48.39308695, 17.153847814 (krstiteľnica)

Zdroje:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1573
https://obeckuchyna.sk/content/stranka/historia-obce...
https://pieroaz55.blog.pravda.sk/2016/09/29/zazracne...
https://kriz.epocha.sk/krize-okres-malacky/kuchyna-kriz...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M69).

esteban
22. 9. 2021

Za pomoc ďakujeme Mgr. Martinovi Novákovi, PhD. z Úradu SAV a Michalovi Krajčovičovi z OZ Hradiská.