Tomášov

Hneď dve románske krstiteľnice nájdeme pri dnešnom Kostole sv. Mikuláša v obci Tomášov. Sú pripomienkou tunajšieho, dnes už zaniknutého stredovekého chrámu.

Obec sa spomína už v roku 1250, farnosť v 14. storočí. Aj vzhľadom na existenciu románskych stavieb v okolitých obciach (Štvrtok na Ostrove, Hubice, Nová Dedinka, Kostolná pri Dunaji), možno predpokladať, že pôvodný kostol v Tomášove bol tiež postavený ešte v tomto slohu. O jeho podobe nie je známe nič bližšie.

Stredoveký chrám zanikol zrejme niekedy v priebehu 16. či 17. storočia a bol nahradený súčasnou ranobarokovou stavbou. Tú dal postaviť arcibiskup Szelepcsényi (Selepčéni) roku 1674, pričom sa rátalo aj s obranným využitím objektu, keďže na veži sa nachádzajú kľúčové strielne. Ako stavebný materiál boli využité ruiny záplavami zničeného kostola v susednom Malinove.

V areáli kostola sú v súčasnosti umiestnené hneď dve kamenné krstiteľnice z románskeho obdobia. Ide o kupy, ktoré boli zrejme umiestnené na podstavcoch. Líšia sa rozmermi i tvarom vnútornej nádrže. Krstiteľnica južne od kostola má vonkajší priemer 93 cm, kupa neďaleko veže má priemer 61 cm.

Vzhľadom na skutočnosť, že vo farskom kostole mohla byť len jedna krstiteľnica, jedna z tomášovských kúp musí pochádzať z iného chrámu, možno zo spomínaného kostola v Malinove.

GPS: 48.14258058, 17.334508538

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S32).
- https://www.tomasov.sk/obec-2/historia-obce/

esteban