Svätý Jur - gotický karner

V roku 2004 sa pri románsko-gotickom Kostole sv. Juraja uskutočnil archeologický výskum iniciovaný nálezom ľudských kostí pri výstavbe rodinného domu. Archeológovia Marek Budaj a Peter Nagy z SNM - Archeologického múzea odkryli murivo stavby identifikované ako gotický karner.

Objekt obdĺžnikového pôdorysu (750 cm x 530 cm) stál len pár metrov východne od presbytéria kostola a jeho statiku spevňovali tri oporné piliere zo severovýchodnej strany. Pri výskume bola odkrytá vrstva ľudských kostí vysoká 260 cm.

Na základe sprievodných nálezov a kostí datovali využívanie karneru na dobu od 15. storočia do prvej polovice 17. storočia. Je teda pravdepodobné, že stavbu postavili v 15. storočí. Vzhľadom na veľkosť stavby i oporné piliere je možné sa domnievať, že šlo o dvojpodlažný objekt, pričom horné podlažie slúžilo ako pohrebná kaplnka a bolo prístupné vchodom obráteným ku kostolu.

Zánik karneru súvisí s úpravami terasy s kostolom v prvej polovici 17. storočia. Vtedy chrám opevnili a na severovýchodnej strane terén upravili do strmého svahu. V rámci týchto prác bola zbúraná nadzemná časť karnera i časť dolnej kostnice.

Stredoveké karnery štvoruholníkového pôdorysu sú na Slovensku pomerne vzácne. Okrem Svätého Jura takúto stavbu nájdeme už len v Trenčíne pri tamojšom farskom kostole.

GPS: 48.257624601, 17.206879377

Zdroje:
- Budaj, M. - Nagy, P.
: Poklad mincí zo 17. storočia a výskum karnera vo Svätom Juri. Zborník Slovenského národného múzea 99 Archeológia 15, 2005, str. 155 - 208. Dostupné v elektronickej podobe - https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z15/Z....

esteban

Za ústretovosť ďakujeme archeológom M. Budajovi a P. Nagymu.